Logo CHLÁDEK FCh s.r.o.

Půjčovna lešení a pojízdných plošin 


Půjčovna lešení

Půjčovna rámového a pojízdného lešení

Naše půjčovna lešení má k dispozici kompletní sady rámového lešení Layher Blitz 73, včetně ochranných sítí. Šíře podlah lešení 70 cm poskytuje komfortní a pohodlnou manipulaci při prováděných stavebních pracích.
Mezi jeho přednosti patří rychlá a jednoduchá montáž, vysoká stabilita a robustnost při zachování nízké hmotnosti lešení.

Rámové lešení vyhovuje ČSN EN 12810, ČSN EN 12881, ČSN 738101, ČSN 738106 a nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
Provozní zatížení pro podlahy lešení třídy 3 je 2,00 kN/m2

Pronajímáme tyto druhy lešení

 • Rámové lešení Layher Blitz 73
 • Pojízdné lešení

Služby půjčovny lešení

 • návrh konstrukce lešení
 • zpracování cenové nabídky
 • montáž fasádního rámového lešení
 • demontáž fasádního rámového lešení
 • pronájem fasádního rámového lešení
 • montáž a demontáž ochranných sítí
 • půjčujeme pojízdné lešení

Služby nabízíme v těchto regionech

 • Jižní Čechy
 • Západní Čechy
 • Střední Čechy
 • Praha

Obchodní a technické podmínky pronájmu lešení

 • Konstrukce lešení odpovídá ČSN EN 12810, ČSN EN 12881, ČSN 738101, ČSN 738106 a nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
 • Lešení je určeno k použití jako pracovní lešení třídy 3 ve smyslu ČSN 738111.
 • Lešení smí být použito pouze k účelům, pro které bylo objednáno, provedeno, předáno a převzato do provozu.
 • Lešení je předáváno objednateli v kompletním stavu podle montážního předpisu.
 • Součástí předávacího protokolu je soupis předaných dílů lešení.
 • Do předané lešeňové konstrukce nesmí objednatel jakýmkoliv způsobem zasahovat (vyjímat rámy či tyče, ztužidla, zarážky atd.).
 • Objednatel nesmí lešení přestavovat a demontovat, případnou přestavbu provede na žádost objednatele zhotovitel.
 • Rovněž je zakázána montáž dalších konstrukcí (trubky, spojky) a jiných stavebních zařízení (vrátky, výtahy, plachty) na předané lešení.
 • Každou změnu způsobu používání musí objednatel nahlásit předem. Pokud by mělo dojít ke změně způsobu používání lešení, který by mohl mít za následek snížení statické, funkční nebo pracovní bezpečnosti, je nutné konstrukci znovu posoudit a v případě nutnosti v potřebném rozsahu upravit.
 • Celá konstrukce lešení musí být stále udržována tak, aby mohla bezpečně plnit funkci, pro kterou byla zřízena.
 • Objednatel je povinen provádět denně před zahájením prací prohlídku lešení jako celku, při které se kontroluje zejména kompletnost lešeňové konstrukce (zábradlí, podlahy, výlezy, žebříky, kotvení, zarážky atd.).
 • Pokud jsou při prohlídce zjištěny závady, musí být neprodleně odstraněny.
 • Zřizovat na lešení skládky materiálu je zakázáno.
 • Rámové lešení musí objednatel předat zpět zhotoviteli očištěné od malt, lepidel, barev apod.
 • Součástí lešení může být reklamní plocha zhotovitele.

Kontakt

Půjčovna:

info@chladekfch.cz
tel.: 774 223 300

Fakturace:

ucto@chladekfch.cz
tel.: 774 223 331

Adresa:

V Lipkách 96
386 01 Strakonice